Modulowo® PWM Explore™

MOD-71
Modulowo® PWM Explore™ MOD-71
5 Dec 2015

MOD-71 Modulowo® PWM Explore™

/
Posted By
/
Comments0
/

Opis ogólny

Moduł generuje 16 sygnałów PWM i komunikuje się za pomocą cyfrowego interfejsu I2C. Wbudowany układ PCA9685 (NXP Semiconductors*) może generować sygnały z 12-bitową rozdzielczością. Jest zoptymalizowany do sterowania oświetlenia LED RGB/RGBA, ale może być używany również do innych celów, np. sterowania serwomechanizmami. Moduł posiada złącze do dodatkowego zasilania. Zworki adresowe A0:A5 umożliwiają podłączenie wielu układów do jednej magistrali I2C, a zworka konfiguracyjna V_SEL +3,3V/+5V umożliwia wybór napięcia zasilania i sygnałów cyfrowych.

Uwaga! Standardowe ustawienie zworki zasilania to +3.3V.

Parametry

• wbudowany układ PCA9685
• 16 kanałów PWM
• 12-bitowa rozdzielczość generowania sygnałów PWM
• zgodność z Modulowo® DuoNectTM
• interfejs I2C
• wyprowadzenia krawędziowe i przewlekane z rastrem 2,54mm
• złącze dodatkowego zasilania połączone z VCC układu
• miejsce na układ do identyfikacji modułu
• napięcie zasilania: +3,3V/+5V
• wymiary: ~ 26 mm x 51 mm
RoHS

Rozwiązanie Modulowo® DuoNect™

  • stały układ wyprowadzeń
  • adaptery dla Arduino, Raspberry Pi, Intel Edison, STM32 Nucleo, Atmel Xplained, TI LaunchPad, Freescale Freedom i innych platform pełna lista na modulowo.com/explore
  • tolerancja sygnałów +3,3V / +5V
  • możliwość montażu przez złącza lub bezpośrednio na płytce
  • kompatybilność z płytką stykową
  • Więcej na modulowo.com/duonect

duonect example_01