Modulowo® Bluetooth LE 2 Explore™

MOD-62
Modulowo® Bluetooth LE 2 Explore™ MOD-62
5 Dec 2015

MOD-62 Modulowo® Bluetooth LE 2 Explore™

Opis ogólny

Zestaw umożliwia komunikację bezprzewodową za pomocą technologii Bluetooth® Low Energy w wersji 4.0., charakteryzującej się niskim poborem energii lub Bluetooth® BR/EDR. Moduł posiada wbudowany układ BM77SPPS3MC2 z interfejsem UART, pracującym z prędkością 115200 bps (z możliwością zmiany). Wyprowadzenia UART tolerują sygnały na poziomie +3,3V / +5V.

Parametry

• wbudowany układ BM77SPPS3MC2
• zgodność z Modulowo® DuoNectTM
• interfejs UART
• wyprowadzenia krawędziowe i przewlekane z rastrem 2,54mm
• miejsce na układ do identyfikacji modułu
• tolerancja sygnałów +3,3V / +5V dla sygnałów UART
• sygnalizacja połączenia LED
• napięcie zasilania: +3,3V/+5V
• wymiary: ~ 26 mm x 32 mm
RoHS

Rozwiązanie Modulowo® DuoNect™

  • stały układ wyprowadzeń
  • adaptery dla Arduino, Raspberry Pi, Intel Edison, STM32 Nucleo, Atmel Xplained, TI LaunchPad, Freescale Freedom i innych platform pełna lista na modulowo.com/explore
  • tolerancja sygnałów +3,3V / +5V
  • możliwość montażu przez złącza lub bezpośrednio na płytce
  • kompatybilność z płytką stykową
  • Więcej na modulowo.com/duonect

duonect example_01