Modulowo® Bluetooth Explore™

MOD-60
Modulowo® Bluetooth Explore™ MOD-60
5 Dec 2015

MOD-60 Modulowo® Bluetooth Explore™

Opis ogólny

Zestaw umożliwia komunikację bezprzewodową za pomocą technologii Bluetooth® w wersji 2.1. Posiada wbudowany układ RN-42 (Roving Networks, Inc.*) z interfejsem UART, pracującym z prędkością 115200 lub 9600 bps. Ponadto charakteryzuje się niskim poborem prądu 26µA w trybie uśpienia, 3 mA podczas połączenia i 30mA w przypadku transmisji. Wyprowadzenia UART tolerują sygnały na poziomie +3,3V / +5V.

Parametry

• wbudowany układ RN-42
• zgodność z Modulowo® DuoNectTM
• interfejs UART
• wyprowadzenia krawędziowe i przewlekane z rastrem 2,54mm
• miejsce na układ do identyfikacji modułu
• tolerancja sygnałów +3,3V / +5V dla sygnałów UART
• sygnalizacja LED
• napięcie zasilania: +3,3V/+5V
• wymiary: ~ 26 mm x 37 mm
RoHS

Rozwiązanie Modulowo® DuoNect™

  • stały układ wyprowadzeń
  • adaptery dla Arduino, Raspberry Pi, Intel Edison, STM32 Nucleo, Atmel Xplained, TI LaunchPad, Freescale Freedom i innych platform pełna lista na modulowo.com/explore
  • tolerancja sygnałów +3,3V / +5V
  • możliwość montażu przez złącza lub bezpośrednio na płytce
  • kompatybilność z płytką stykową
  • Więcej na modulowo.com/duonect

duonect example_01