Modulowo® DC MOTOR I2C Explore™

MOD-58
Modulowo® DC MOTOR I2C Explore™ MOD-58
5 Dec 2015

MOD-58 Modulowo® DC MOTOR I2C Explore™

Opis ogólny

Sterownik silnika prądu stałego DC umożliwia sterownie prędkością i kierunkiem obrotów za pomocą magistrali I2C. Moduł posiada wbudowany układ DRV8830 (Texas Instruments Incorporated*) z ograniczeniem prądowym 1 A i napięciem zasilania do +5V. Zworka konfiguracyjna V_SEL +3,3V/+5V umożliwia wybór napięcia zasilania układu scalonego i sygnałów cyfrowych. Moduł zawiera również zworki zmiany adresu I2C , co umożliwia podłączenie kilku sterowników do jednej magistrali.

Uwaga! Standardowe ustawienie zworki zasilania to +3.3V.

Parametry

• wbudowany układ DRV8830
• liczba kanałów: 1
• prąd pracy: do 1 A
• interfejs I2C
• zworki konfiguracji adresu I2C
• zabezpieczenie przed przeciążeniem
• zgodność z Modulowo® DuoNectTM
• wyprowadzenia krawędziowe i przewlekane z rastrem 2,54mm
• miejsce na układ do identyfikacji modułu
• napięcie zasilania: +3,3V/+5V (zworka konfiguracyjna)
• wymiary (PCB): ~ 26 mm x 32 mm
RoHS

Rozwiązanie Modulowo® DuoNect™

  • stały układ wyprowadzeń
  • adaptery dla Arduino, Raspberry Pi, Intel Edison, STM32 Nucleo, Atmel Xplained, TI LaunchPad, Freescale Freedom i innych platform,pełna lista na modulowo.com/explore
  • tolerancja sygnałów +3,3V / +5V
  • możliwość montażu przez złącza lub bezpośrednio na płytce
  • kompatybilność z płytką stykową
  • Więcej na modulowo.com/duonect

duonect example_01