Modulowo® ADC 16-bit Explore™

MOD-56
Modulowo® ADC 16-bit Explore™ MOD-56
5 Dec 2015

MOD-56 Modulowo® ADC 16-bit Explore™

/
Posted By
/
Comments0
/

Opis ogólny

Przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) umożliwia pomiar napięcia i podanie wyniku w postaci cyfrowej. Moduł ma wbudowany, 4-kanałowy przetwornik ADS1115 (Texas Instruments Incorporated*) o rozdzielczości 16-bitów, z interfejsem I2C. Adres układu można zmienić za pomocą zworki konfiguracyjnej lub wyprowadzenia ADDR. Ponadto, układ posiada regulowane wzmocnienie i prędkość próbkowania (do 860SPS), a także cechuje się niskim poborem prądu 150μA. Zworka konfiguracyjna V_SEL +3,3V/+5V umożliwia wybór napięcia zasilania i sygnałów cyfrowych.

Uwaga! Standardowe ustawienie zworki zasilania to +3.3V.

Parametry

• wbudowany układ scalony ADS1115
• rozdzielczość 16-bitów
• zgodność z Modulowo® DuoNectTM
• interfejs I2C (SDA, SCL)
• 4 kanały analogowe (AIN0, AIN1, AIN2, AIN3)
• wyprowadzenia krawędziowe i przewlekane z rastrem 2,54mm
• dodatkowe wyprowadzenia z rastrem 2,0 mm
• miejsce na układ do identyfikacji modułu
• napięcie zasilania: +3,3V / +5V
• wymiary: ~ 29 mm x 26 mm
RoHS

Rozwiązanie Modulowo® DuoNect™

  • stały układ wyprowadzeń
  • adaptery dla Arduino, Raspberry Pi, Intel Edison, STM32 Nucleo, Atmel Xplained, TI LaunchPad, Freescale Freedom i innych platform,
    pełna lista na modulowo.com/explore
  • tolerancja sygnałów +3,3V / +5V
  • możliwość montażu przez złącza lub bezpośrednio na płytce
  • kompatybilność z płytką stykową
  • Więcej na modulowo.com/duonect

duonect example_01