Modulowo® GPIO Expander Explore™

MOD-67
MOD-67 Modulowo® GPIO Expander Explore™ MOD-67
5 gru 2015

MOD-67 Modulowo® GPIO Expander Explore™

Opis ogólny

GPIO Expander umożliwia rozszerzenie projektu o dodatkowe 16 linii sygnałowych I/O. Linie mogą pracować jako wejścia lub wyjścia, co więcej, moduł może generować sygnał przerwania w przypadku wykrycia zmiany stanu wejść. Moduł zawiera układ MCP23017 (Microchip Technology Inc.*) z interfejsem I2C oraz zworki do konfiguracji adresu układu. Natomiast, zworka konfiguracyjna V_SEL +3,3V/+5V umożliwia wybór napięcia zasilania i sygnałów cyfrowych.

Uwaga! Standardowe ustawienie zworki zasilania to +3.3V.

Parametry

• wbudowany MCP23017
• zgodność z Modulowo® DuoNectTM
• interfejs I2C
• zworki do wyboru adresu dla magistrali I2C A2,A1,A0
• wyprowadzenia krawędziowe i przewlekane z rastrem 2,54mm
• dodatkowe wyprowadzenia z rastrem 2,0 mm
• napięcie zasilania: +3,3V/+5V
• wymiary: ~ 26 mm x 29 mm
RoHS

Rozwiązanie Modulowo® DuoNect™

  • stały układ wyprowadzeń
  • adaptery dla Arduino, Raspberry Pi, Intel Edison, STM32 Nucleo, Atmel Xplained, TI LaunchPad, Freescale Freedom i innych platform pełna lista na modulowo.com/explore
  • tolerancja sygnałów +3,3V / +5V
  • możliwość montażu przez złącza lub bezpośrednio na płytce
  • kompatybilność z płytką stykową
  • Więcej na modulowo.com/duonect

duonect example_01